Herroepingsformulier

Informatie rondom garantie & retour

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@handmadehadiyah.com Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consumenten kunnen niet geretourneerd worden. Dit betekend dat slechts producten die onder ‘Shop Now’ op de website staan aangeboden, geretourneerd kunnen worden.

Garantie

Indien de bestelling van de consument bij normaal gebruik vroegtijdig stuk gaat (binnen 6 maanden), of er een duidelijke fout in het product zit, heeft de consument recht op reparatie of vergoeding. De keuze voor repareren of (deels) vergoeden ligt bij de ondernemer. Slijtage bij intensief of verkeerd gebruik en val- en/of stootschade zijn uitgesloten van de garantie. De garantie van de consument vervalt wanneer de schade is ontstaan door verkeerd wassen of wanneer het product door onjuist gebruik beschadigd is. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantie geldt niet indien:

· De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

· De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

· De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Herroepingsformulier

Herroepingsformulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Stuur het ingevulde herroepingsformulier per e-mail naar info@handmadehadiyah.com

— Aan

Handmade Hadiyah
IJdoornlaan 1421 A
1034 BM Amsterdam
info@handmadehadiyah.com

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                               

— Bestelnummer :

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.